ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ : 6 มกราคม 2563 11:39:14
153 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top