กรมท่าอากาศยานร่วมถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันที่ : 6 มกราคม 2563 11:36:49
144 อ่าน
กรมท่าอากาศยานร่วมถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านเศรษฐกิจ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2563 พร้อมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี

รูปภาพ

Top