ทย.ประชุมเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

วันที่ : 6 มกราคม 2563 11:34:51
301 อ่าน
ทย.ประชุมเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยนายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และผู้แทนกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมี นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้นำเสนอ และผู้แทนหน่วยเข้าร่วมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 อาคาร 10 ชั้น

รูปภาพ

Top