ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันที่ : 6 มกราคม 2563 11:28:42
305 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมอาคารสโมสร และบริเวณถนนคู่ขนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคม และในการนี้ คณะผู้บริหารกรมท่าอากาศยานได้เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ กระทรวงคมนาคม

รูปภาพ

Top