ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน บรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ปฐมนิเทศข้าราชการ กรมท่าอากาศยาน บรรจุใหม่ ประจำปี...
28 พฤษภาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมท่าอากาศยาน จำนวน 17 คน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้น...กรมท่าอากาศยานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ”คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี พ.ศ. 2563
กรมท่าอากาศยานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ”คนต้นแบบคม...
27 พฤษภาคม 2563

   นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์(Video Conference) คณะกรรมการคัดเลือก ”คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านมาตรฐาน น...ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีง...
27 พฤษภาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นางสาวปารย์ นารายณ์ประสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกองคลั...นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ป...
26 พฤษภาคม 2563

     นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกำหนดแนวทางวิธีการในการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารจัดการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน

     นายถ...ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ป...
22 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล...กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่อ...
21 พฤษภาคม 2563

กรมท่าอากาศยาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภัก...ประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ ทอย. ในช่วงสถานการณ์ โรคไวรัส COVID – 19 ให้มีประสิทธิภาพ
ประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)...
19 พฤษภาคม 2563

วันนี้(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ) นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ ทอย. ในช่วงสถานการณ์ โรคไวรัส COVID – 19 ให้มีประสิท...การประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน การกำหนดดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายบ่งชี้ความสำเร็จของงานสำหรับรอบการประเมินที่
การประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหม...
15 พฤษภาคม 2563

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานประชุมทางไกลผ่าน Video Conferrence เรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดท่าอากาศยาน รอบที่ 2 ปี 2563(1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) โดยมี นายแณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น นายทัตพงศ์พรหม ย...ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563
ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งท...
8 พฤษภาคม 2563

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายณ...ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทาง...
7 พฤษภาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายจรุณ มีสมบู...ข้อมูลทั้งหมด 599 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 60
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top