ภาพกิจกรรม

ประชุมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธาน ในที่ประชุม คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social “ รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน
กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่...
23 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social “ รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน วันนี้ ( 23 มกราคม 2563) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานแถลงข...นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ประธานเป...
23 มกราคม 2563

นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ทย.มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงสาระสำ...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมเรื่อง ”ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอหังสาริมทรัพย์”
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ป...
22 มกราคม 2563

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมเรื่อง ”ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์”บรรยายโดยผู้แทนจากกรมทางหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความ...อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี...
21 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส วันนี้(21 มกราคม 2563) นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล...รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมด้วย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา จ.นราธิวาส ในโครงการ ”ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา”
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย อธิบดีก...
21 มกราคม 2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จำนวน 89 คน ในโครงการ ”ทัศนศึกษาแหล่ง...รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตา...
21 มกราคม 2563

ข่าวกรมท่าอากาศยานฉบับที่ 8/2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี วันนี้ (20 มกราคม 2563) นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม...นายจรูญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม(สนามบินกรุงเทพแห่งใหม่)
นายจรูญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธ...
20 มกราคม 2563

นายจรูญ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม(สนามบินกรุงเทพแห่งใหม่)เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม หารือข้อราชการ ผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแท...
17 มกราคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม หารือข้อราชการ ผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแท...
16 มกราคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการประชุมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรมและนางสาววารภา ว...ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 54
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 54
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top