ภาพกิจกรรม

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานด้วยวงเงินจำกัดของงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประ...
14 สิงหาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานด้วยวงเงินจำกัดของงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมผู้บริหารส่วนกลางและท่าอากาศยาน(ผ่านระบบ Video conference) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงห...กรมท่าอากาศยาน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 161 ปี กรมเจ้าท่า
กรมท่าอากาศยาน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้า...
5 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 161 ปี กรมเจ้าท่า โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล อาทิ กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ กิจก...กรมท่าอากาศยาน พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
กรมท่าอากาศยาน พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้...
4 สิงหาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ...กรมท่าอากาศยานจัดกิจกรรมจิตอาสา ”พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมท่าอากาศยาน” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรมท่าอากาศยานจัดกิจกรรมจิตอาสา ”พัฒนา ปรับปรุงภูม...
31 กรกฎาคม 2563

     ข่าวกรมท่าอากาศยานฉบับที่ 41/2563

     กรมท่าอากาศยานจัดกิจกรรมจิตอาสา ”พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมท่าอากาศยาน” ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ...นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธ...
30 กรกฎาคม 2563

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทย. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ”เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ ๖๘ พรรษา ทศมราชัน”
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเ...
30 กรกฎาคม 2563

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ”เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ ๖๘ พรรษา ทศมราชัน” โดยมีนายพีระพล ถาวรสุขเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุ...กรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่รกรมท่าอากาศยาน เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่) 12 สิงหา
กรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่รกรมท...
20 กรกฎาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาและเจ้าหน้าที่รกรมท่าอากาศยาน เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(วันแม่) 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงควา...กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
กรมท่าอากาศยาน จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าร...
20 กรกฎาคม 2563

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน และคณะผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมในพิธีเน...นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 14/2563
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประ...
16 กรกฎาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 14/2563 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศ...กรมท่าอากาศยาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
กรมท่าอากาศยาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงอั...
8 กรกฎาคม 2563

กรมท่าอากาศยาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองปรับปรุงอัตรากำลังเจ...ข้อมูลทั้งหมด 627 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 63
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 63
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top