การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 09:09:49
194 อ่าน
ประเภทการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๒
ชื่อเรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรมท่าอากาศยานว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๕ (๓) และข้อ ๘ (๑) ของระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก้ไขล่าสุด17 กรกฎาคม 2563 09:09:49
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top