ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยานประเภทเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยานประเภทเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 10:34:27
57 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยานประเภทเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดวัตถุซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขล่าสุด13 กรกฎาคม 2563 10:34:27
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top