ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผู้ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้นและการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ดำเนินงานด้านการบินในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผู้ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้นและการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ดำเนินงานด้านการบินในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 10:43:24
46 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผู้ได้รับใบรับรองพนักงานตรวจค้นและการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ดำเนินงานด้านการบินในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด20 พฤษภาคม 2563 10:43:24
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top