ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ Digital VHF/FM แบบ Repeater Base Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  176/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ Digital VHF/FM แบบ Repeater Base Station พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  24 ก.ค.63  -  31 ก.ค.63

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  24 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ส.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ส.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  24 กรกฎาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก06.pdf

  ขนาดไฟล์ 23 KB

  13 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 132 KB

  9 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 156 KB

  10 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 662 KB

  13 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 689 KB

  17 ครั้ง
Top