ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  175/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.63  - 14 ก.ค.63

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  9 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  15 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  15 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  9 กรกฎาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 61 KB

  25 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 488 KB

  26 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 500 KB

  21 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 540 KB

  31 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 889 KB

  25 ครั้ง
Top