ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกู้ภัยอากาศยานและรถปูพื้นกู้ภัยอากาศยาน ท่าอากาศยาน 12 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  174/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถกู้ภัยอากาศยานและรถปูพื้นกู้ภัยอากาศยาน ท่าอากาศยาน 12 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  9 ก.ค.63 - 14 ก.ค. 63

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  9 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  15 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  15 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  9 กรกฎาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 670 KB

  34 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  28 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 14 MB

  19 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 16 MB

  32 ครั้ง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 27 KB

  28 ครั้ง
Top