ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  173/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถดับเพลิงอากาศยาน ภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  8 ก.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  16 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  16 ก.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  8 กรกฎาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 59 KB

  31 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 973 KB

  32 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  34 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  22 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  35 ครั้ง
Top