ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้รายการแล้ว

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  171/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้รายการแล้ว
 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  19 พ.ค. 2563 - 17 มิ.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 มิ.ย. 2563 - - เวลา 00:00 ถึง 00:00 น.
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้รายการแล้ว.pdf

  ขนาดไฟล์ 75 KB

  28 ครั้ง
Top