ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำจอด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  168/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบนำจอด ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 15-22 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  15 เม.ย. 2563 - 22 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  23 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  23 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  15 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 86 KB

  57 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 184 KB

  39 ครั้ง

  การจ่ายเงินพิเศษ.pdf

  ขนาดไฟล์ 955 KB

  42 ครั้ง

  TOR.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  68 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  87 ครั้ง

  แบบ 4.pdf

  ขนาดไฟล์ 18 MB

  49 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 19 MB

  88 ครั้ง

  แบบ 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 29 MB

  47 ครั้ง

  แบบ 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 30 MB

  42 ครั้ง

  แบบ 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 35 MB

  41 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  36 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  67 ครั้ง
Top