ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  สิ่งปลูกสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  167/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 - 20 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  9 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  21 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  21 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  9 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 49 KB

  75 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 187 KB

  49 ครั้ง

  ราคากลาง2.pdf

  ขนาดไฟล์ 981 KB

  84 ครั้ง

  ราคากลาง3.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  57 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  65 ครั้ง

  ราคากลาง4.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  58 ครั้ง

  ราคากลาง5.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  59 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  66 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  81 ครั้ง

  ร่างขอบเขตงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  60 ครั้ง

  แบบ4.pdf

  ขนาดไฟล์ 19 MB

  50 ครั้ง

  แบบ3.pdf

  ขนาดไฟล์ 85 MB

  46 ครั้ง

  แบบ5.pdf

  ขนาดไฟล์ 88 MB

  50 ครั้ง

  แบบ6.pdf

  ขนาดไฟล์ 93 MB

  46 ครั้ง

  แบบ1.pdf

  ขนาดไฟล์ 95 MB

  47 ครั้ง

  แบบ2.pdf

  ขนาดไฟล์ 98 MB

  45 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 586 KB

  45 ครั้ง
Top