ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  166/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์ดหฃดเอกสารได่ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  7 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  17 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  17 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  7 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 83 KB

  34 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 370 KB

  24 ครั้ง

  รายละเอียดการจ่ายเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 692 KB

  29 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  37 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  41 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  38 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  39 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 39 MB

  44 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 943 KB

  24 ครั้ง
Top