ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  165/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์ดหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  7 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  17 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  17 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  7 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 275 KB

  49 ครั้ง

  การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ.pdf

  ขนาดไฟล์ 403 KB

  47 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  57 ครั้ง

  รายละเอียด.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  70 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  63 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 65 MB

  48 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xlsx

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  43 ครั้ง

  บก .01.pdf

  ขนาดไฟล์ 78 KB

  54 ครั้ง

  ประากาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  58 ครั้ง
Top