ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  163/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิงภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 - 9 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  3 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  10 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  10 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  3 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  24 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 834 KB

  21 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  20 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  20 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  29 ครั้ง
Top