ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  162/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษษยน 2563 - 13 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  3 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  14 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  14 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  3 เมษายน 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 74 KB

  25 ครั้ง

  การจ่ายประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 412 KB

  21 ครั้ง

  รายละเอียดการจ่ายเงินงานก่อสร้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 452 KB

  25 ครั้ง

  รายละเอียดมาตรฐานควบคุมการก่อสร้างสนามบิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 797 KB

  26 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  28 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  41 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  35 ครั้ง

  ร่างขอบเขตงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  29 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  25 ครั้ง
Top