ประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  158/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อหลอดไฟส่องลานจอดเครื่องบินและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานที่ท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  7 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  7 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก. 06.pdf

  ขนาดไฟล์ 65 KB

  30 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 138 KB

  25 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 155 KB

  35 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 415 KB

  38 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 914 KB

  30 ครั้ง
Top