ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครภัณฑ์ก่อสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  157/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์หน้าท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 8 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2563 - 8 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  9 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 45 KB

  23 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 489 KB

  23 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 952 KB

  27 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  20 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  26 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  24 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  31 ครั้ง

  แบบฟอร์ม.xlsx

  ขนาดไฟล์ 185 KB

  22 ครั้ง
Top