ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระ ขาเข้า ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  155/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสายพานลำเลียงสัมภาระ ขาเข้า ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 8 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2563 - 8 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  9 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 30 KB

  25 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 733 KB

  34 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  34 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  29 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 9 MB

  29 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  47 ครั้ง
Top