ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  152/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  13 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  13 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 41 KB

  18 ครั้ง

  รายละเอียดการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ.pdf

  ขนาดไฟล์ 417 KB

  21 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 425 KB

  18 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 974 KB

  34 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  27 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  28 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  28 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  25 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  19 ครั้ง
Top