ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  151/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 10 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  13 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  13 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 285 KB

  25 ครั้ง

  การจ่ายเงินประกันผลงานคืน.pdf

  ขนาดไฟล์ 402 KB

  21 ครั้ง

  รายละเอียดการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ.pdf

  ขนาดไฟล์ 443 KB

  25 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 602 KB

  26 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  25 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  29 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  37 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  30 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  17 ครั้ง
Top