ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  115/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  25 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  7 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  7 เม.ย. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  25 มีนาคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 254 KB

  4 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  6 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  10 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  6 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  5 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 15 MB

  5 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 24 MB

  6 ครั้ง
Top