ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตรายโดยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training CBT) และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  61/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตรายโดยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training CBT) และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  12 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  27 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  27 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  12 กุมภาพันธ์ 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 367 KB

  6 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  5 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  5 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  5 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 14 MB

  5 ครั้ง
Top