ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM แบบ Digital กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  60/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF-FM แบบ Digital กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  31 ม.ค. 2563 - 17 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  18 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  18 ก.พ. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  31 มกราคม 2563
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 253 KB

  25 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 895 KB

  12 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  20 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  19 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  20 ครั้ง
Top