ประกวดราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  39/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  23 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ม.ค. 2563 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  23 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 62 KB

  60 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 699 KB

  64 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 739 KB

  63 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 883 KB

  59 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  66 ครั้ง
Top