ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  37/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16-23 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  16 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  24 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  24 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  16 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 68 KB

  66 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 876 KB

  70 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  59 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  66 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  62 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 4 MB

  52 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 14 MB

  63 ครั้ง
Top