ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด ๒๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  36/2563
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตู้สวิตซ์บอร์ด ๒๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  13 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  23 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  23 ธ.ค. 2562 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  13 ธันวาคม 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ปปช..pdf

  ขนาดไฟล์ 58 KB

  66 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 820 KB

  70 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  69 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 6 MB

  58 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  67 ครั้ง
Top