ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2563
10 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
1 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
10 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 8 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 8 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 10 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 8 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2563
7 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 มี.ค. 2563 - 3 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
7 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 3949 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 395
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 395
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top