ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
14 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 1 พฤษภาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 30 เมษายน 2563
13 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
30 เม.ย. 2563 - 12 พ.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
13 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 30 เมษายน 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 15 เมษายน 2563
23 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 เม.ย. 2563 - 22 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 15 เมษายน 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2563
21 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 เม.ย. 2563 - 20 เม.ย. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 เม.ย. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2563
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4497 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 450
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 450
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top