ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 24 กรกฎาคม 2563
3 ส.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
3 ส.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 24 กรกฎาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2563
15 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2563
15 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
9 ก.ค. 2563 - 14 ก.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
15 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 8 กรกฎาคม 2563
16 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
8 ก.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
16 ก.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2563
22 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
14 พ.ค. 2563 - 21 พ.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 พ.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2563
- - -
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4480 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 448
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 448
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top