ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ซื้อเอกสาร ตั้งแต่
วันที่ถึงวันที่
วันที่เสนอราคา
วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563
14 ก.พ. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ม.ค. 2563 - 13 ก.พ. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
14 ก.พ. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563
3 ก.พ. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
24 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
3 ก.พ. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 24 มกราคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 23 มกราคม 2563
31 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
23 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 23 มกราคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 22 มกราคม 2563
31 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
22 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
31 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 22 มกราคม 2563
- - -
วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2563
29 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
29 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
วันที่ประกาศ : 21 มกราคม 2563
29 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
เวลา 08:30 ถึง 08:30 น.
29 ม.ค. 2563 - -
เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
หมายเหตุ
eGP คือ รายการจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 848 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 85
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 85
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top