เลขที่ 113/2562 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 117 รายการ

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 09:54:27
1,324 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน

เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว.pdf

ขนาดไฟล์ 154 KB

635 ครั้ง 29 พ.ค. 2562
Top