เลขที่ 101/2562 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน

วันที่ : 2 เมษายน 2562 14:42:38
1,151 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ บ้านพักข้าราชการที่สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ถนนรังสิต-ปทุมธานี

ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

548 ครั้ง 2 เม.ย. 2562
Top