เลขที่ 88/2562 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน

วันที่ : 22 มกราคม 2562 10:59:11
2,249 อ่าน

กำหนดขายทอดตลาด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71

ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ 3 คัน.pdf

ขนาดไฟล์ 140 KB

1,416 ครั้ง 22 ม.ค. 2562
Top