ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 31 มีนาคม 2563 10:15:31
7,453 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เลื่อนรับสมัครคัดเลือก ลจ.ชค. ทตง..pdf

ขนาดไฟล์ 219 KB

2,977 ครั้ง 31 มี.ค. 2563
Top