ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 28 มีนาคม 2563 10:11:38
2,718 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง เลื่อนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

เลื่อน ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ท่าอากาศยานเบตง.pdf

ขนาดไฟล์ 104 KB

750 ครั้ง 28 มี.ค. 2563
Top