ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 23 มีนาคม 2563 14:19:30
27,050 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเบตง.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

9,701 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 1 (รายละเอียดและคุณสมบัติ).pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

5,741 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 2 (ใบสมัคร).pdf

ขนาดไฟล์ 326 KB

3,094 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เอกสารหมายเลข 3 (ใบรับรองแพทย์).pdf

ขนาดไฟล์ 314 KB

1,968 ครั้ง 23 มี.ค. 2563

เกณฑ์การสอบกู้ภัย.pdf

ขนาดไฟล์ 236 KB

1,632 ครั้ง 23 มี.ค. 2563
Top