ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 16:34:33
1,781 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

แนบท้ายประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

775 ครั้ง 21 พ.ย. 2562

ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ.pdf

ขนาดไฟล์ 875 KB

695 ครั้ง 21 พ.ย. 2562
Top