ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 16:10:52
339 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 ชั้น 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบเบื้องต้นของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับฟังครั้งที่ 2 - สตูล.pdf

ขนาดไฟล์ 94 KB

86 ครั้ง 21 ก.พ. 2563

หนังสือติดประกาศครั้งที่ 2 - สตูล.pdf

ขนาดไฟล์ 26 KB

79 ครั้ง 21 ก.พ. 2563
Top