การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล

วันที่ : 21 มกราคม 2563 16:33:44
239 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 ชั้น 2 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และแบบเบื้องต้นของท่าอากาศยาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดการสตูล.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

46 ครั้ง 21 ม.ค. 2563

ประกาศรับฟัง ครั้งที่ 2 - สตูล.pdf

ขนาดไฟล์ 214 KB

47 ครั้ง 21 ม.ค. 2563
Top