การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 9 มกราคม 2563 08:37:25
180 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา พร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดการปัจฉิมบุรีรัมย์ 15 มค 63.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

82 ครั้ง 9 ม.ค. 2563

ประกาศรับฟังครั้งที่ 2 - บุรีรัมย์.pdf

ขนาดไฟล์ 24 KB

89 ครั้ง 9 ม.ค. 2563
Top