การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม

วันที่ : 2 มกราคม 2563 12:07:08
1,138 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศรับฟังครั้งที่ 2 - นครปฐม.pdf

ขนาดไฟล์ 458 KB

167 ครั้ง 2 ม.ค. 2563
Top