การประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 15:39:47
1,757 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มที่

เวลา

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

อำเภอ

ตำบล

1

09.00 – 12.00 น.

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

นครชัยศรี

 บางพระ  วัดละมุด  บางแก้วฟ้า  ห้วยพลู   ดอนแฝก  แหลมบัว  ศรีมหาโพธิ์

ดอนตูม

 ดอนพุทรา  แหลมบัว  บ้านหลวง

2

13.30 – 16.30 น.

หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางเลน     จังหวัดนครปฐม

บางเลน

 บางปลา  บางระกำ  นราภิรมย์  ลำพญา   คลองนกกระทุง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศอำเภอนครชัยศรี.pdf

ขนาดไฟล์ 490 KB

229 ครั้ง 14 พ.ย. 2562

ประกาศอำเภอบางเลน.pdf

ขนาดไฟล์ 496 KB

179 ครั้ง 14 พ.ย. 2562
Top