โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1

Date : 25 April 2561 17:35:59
522 Reads
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ วิศวกรไฟฟ้า ชพ. รก.ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ บรรยายแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน
Top