นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1

Date : 25 April 2561 17:33:24
442 Reads
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาสยาน
Top