นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (Video Conference)ครั้งที่ 2/2561

Date : 25 April 2561 17:31:03
633 Reads
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน (Video Conference)ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.
Top