นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมกรณีผู้ประกอบการโรงเรียนการบินขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน

Date : 25 April 2561 17:29:04
656 Reads
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมกรณีผู้ประกอบการโรงเรียนการบินขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยาน สังกัดกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2
Top