ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐

Home  | News
Date : 26 April 2561 15:03:22
560 Reads

อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้ออกประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มเครือข่ายการบินมายังสนามบินในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการในการจูงใจให้สายการบินเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์มายังสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

Top